Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi / Yayımcı

Ali Rıza Özdemir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Editör

Dr. Özlem Özdemir

Editör Yardımcısı

Dr. Mustafa Öge

Dr. Serkan Balcı

Dr. Emrah Özdemir

Danışma Kurulu

Hüseyin Hürrem Ulusoy

Dursun Gümüşoğlu

İsmail Özmen

Hüseyin Dedekargınoğlu

Ali Timurtaş Özmen

Baki Güngör

Mehmet Tütüncü

Ali Rıza Özkan

Ayşe Acar

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdulkadir Gül-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Taşğın-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Selçuk-Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

Prof. Dr. Bayram Durbilmez-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Cenksu Üçer-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Aksoy-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Fuzuli Bayat-Azerbaycan Bilimler Akademiyası

Prof. Dr. Harun Yıldız-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)

Prof. Dr. Hava Selçuk-Erciyes Üniversitesi (Kayseri)

Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik-Fırat Üniversitesi (Elazığ)

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş-Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat Öncül-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Aça-Marmara Üniversitesi (İstanbul)

Prof. Dr. Mustafa Aksoy-Munzur Üniversitesi (Tunceli)

Prof. Dr. Namıq Musalı-Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk Teber-Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Prof. Dr. Özkan Daşdemir-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Sadullah Gülten-Ordu Üniversitesi

Prof. Dr. Shomirza Turdimov-Özbekistan Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Sönmez Kutlu-Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Şahin Fazil Ferzelibeyli-Azerbaycan Bilimler Akademiyası

Prof. Dr. Şahin Filiz-Akdeniz Üniversitesi (Antalya)

Prof. Dr. Tuncay Bülbül-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Kılıç-Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

Prof. Dr. Yahya Yeşilyurt-Milli Savunma Üniversitesi (Ankara)

Prof. Dr. Yılmaz Arı-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu-Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı- Emekli Öğretim Üyesi

Doç. Dr. A. Yılmaz Soyyer-Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)

Doç. Dr. Aziz Altı-Munzur Üniversitesi (Tunceli)

Doç. Dr. Bülent Akın-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Derya Coşkun-Erzurum Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri Maden-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Kalemli-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil Sarıtaş-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşat Efe-Amasya Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat-Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)

Doç. Dr. Özgür Savaşçı-Emekli Öğretim Üyesi (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Doç. Dr. Rıza Yıldırım-Emory University (Amerika Birleşik Devletleri)

Doç. Dr. Suat Tuysuz-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk Erdem-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Dr. Emrah Özdemir-Balıkesir Üniversitesi

Dr. Fatümatül Zehra Güldaş-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Mustafa Öğe-Balıkesir Üniversitesi

Dr. Oğuzhan Çelik-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Özlem Özdemir-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Dr. Selahattin Tozlu-Atatürk Üniversitesi (Erzurum)

Dr. Serkan Balcı-Ardahan Üniversitesi

Dr. Şule Gezer-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. İkbal Vurucu-Pamukkale Üniversitesi (Denizli)

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

Mustafa ÖGE
PDF

HUSAYN GHAZI AND HIS LODGE IN HISTORICAL FRAMEWORK

Muhammet Fatih VERGİLİ
PDF

ANONİM BİR KAYNAĞIN IŞIĞINDA ŞAH İSMAİL’İN HAYATI VE ŞAHSİYETİ

Namiq MUSALI
PDF