Yayın ve Etik İlkeleri

YAYIN VE ETİK İLKELERİ

 1. Ahmet Yesevi Dergisi altı aylık periyotlarla yılda iki sayı yayımlanır.
 2. Ahmet Yesevi Dergisi hem basılı olarak hem de elektronik ortamda yayımlanır. Derginin tüm sayılarına elektronik ortamda ulaşmak mümkündür.
 3. Ahmet Yesevi Dergisi’nde Alevilik, Bektaşilik, Türk kültürü alanlarındaki bilimsel içerikli araştırma ve derleme makaleleri, çeviriler ile tanıtma yazıları yer alır.
 4. Derginin her sayısında özgün araştırma, derleme araştırma, yayın tanıtımı/eleştirisi ve çeviri türünde en çok on beş (15) çalışmaya yer verilir.
 5. Derginin aynı sayısında bir yazarın birden fazla makalesine yer verilmez.
 6. Ahmet Yesevi Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
 7. Dergiye gönderilen yazıların değerlendirilmesinde “Kör Hakemlik” yöntemi uygulanır.
 8. Derginin yayın ilkelerine uygun olmayan yazılar Editör Kurulu tarafından reddedilir.
 9. Dergiye gönderilen yazılar, her aşamada etik ilkelere uygunluk bakımından denetlenir. Etik ilkelere uygun olmayan yazılar reddedilir.
 10. Dergiye gönderilen yazılarda yazarın/yazarların ORCID bilgisi yer almalıdır.
 11. Dergiye gönderilen yazılar daha önce herhangi bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak için herhangi bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
 12. Dergiye gönderilen yazılar benzerlik/intihal bakımından kontrol edilir. Benzerlik oranı %15’ten yüksek olan çalışmalar reddedilir.
 13. İntihal, sahtecilik ya da duplikasyon girişiminde bulunan yazarların başka yazıları da derginin hiçbir sayısında yayımlanmaz.
 14. Daha önce sunulmuş olan sempozyum bildirilerinden yalnızca yayımlanmamış olanlar, bildirinin daha önce sempozyumda sunulduğunun belirtilmesi koşuluyla dergide yayımlanabilir.
 15. Odak grup çalışması, mülakat, gözlem, görüşme, anket gibi tekniklerle veri toplanmasını gerektiren çalışmalar için ilgili kurullardan alınan Etik Kurul Belgesi talep edilir. 
 16. Etik Kurul Belgesi gerektirmeyen çalışmalar için yazarlar, bu durumu bildiren formu dergiye ulaştırmalıdır. (Ek: Etik Kurul Onayı Formu)
 17. Yazarların, çalışmada herhangi bir çıkar çatışması olmadığına dair formu dergiye ulaştırması gerekir.     (Ek: Çıkar Çatışması Beyanı Formu)
 18. Yazarlar çalışmalarının telif haklarını Ahmet Yesevi Dergisi’ne devrettiklerine dair formu dergiye ulaştırmak zorundadır. (Ek: Telif Hakkı Devir Formu)

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

Mustafa ÖGE
PDF

HUSAYN GHAZI AND HIS LODGE IN HISTORICAL FRAMEWORK

Muhammet Fatih VERGİLİ
PDF

ANONİM BİR KAYNAĞIN IŞIĞINDA ŞAH İSMAİL’İN HAYATI VE ŞAHSİYETİ

Namiq MUSALI
PDF