YENİ SAYI [MAKALELER]

CUMHURİYET’İN YÜZÜNCÜ YILINDA MİLLİ MÜCADELE VE İZMİR’İN KURTULUŞU (TURGUT ÖZAKMAN’IN BELGESEL ROMANINDA) (The National Struggle in the Centenary of the Republic and the Liberation of Izmir (In Turgut Özakman's Documentary Novel) PDF

İBRAHİM EDHEM DESTANI’NIN KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ NÜSHASI (Copy of the Epic of Ibrahim Edhem at University of California) PDF

ORTAÇAĞ AVRUPASINDA KORKULAN KADIN FİGÜRLERİ VE CADILIK (Feared Female Figures and Witching in Medieval Europe) PDF

MEHMET ERÖZ’ÜN ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI ÜZERİNE (On the Researches of Mehmet Eröz on Alevism) PDF

HURÛFİLİK TEMALI BİR BEKTAŞİ YAZMASI: DER BEYÂN-I İLM-İ ALİ E’L-MURTEZA VE KEŞF-İ SIRR-I HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELÎ (A Hurufism-Themed Bektashi Manuscript: Der Beyan-ı Ilm-i Ali E’l-Murteza ve Kesf-i Sırr-i Hunkar Haci Bektash Veli) PDF

MİRASTAN MİLADA BİR İNSANLIK ÖRNEĞİ: FÂTIMA EL FİHRÎ (An Example of Humanity from Heritage to the Birth of Christ: Fâtıma El Fihrî) PDF

HOCA AHMET YESEVİ-HACI BEKTAŞ VELİ BAĞI KAPSAMINDA ANADOLU İRFANINDA YESEVİLİK ETKİSİ (The Influence Of Yesevism On Anatolian Worship Within The Scope Of Hoca Ahmet Yesevi-Hacı Bektash Veli Bond) PDF

TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE SATUK BUĞRA HAN DESTANINDA HAK-MUHAMMED-ALİ İNANCI (In Turkish Culture and in the Epic of Satuk Bughra Han Belief of HakMohammad-Ali) PDF

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ A mutaahhel confession arkanname of the Babagân Bektashism) PDF

HUSAYN GHAZI AND HIS LODGE IN HISTORICAL FRAMEWORK Tarihsel çerçevede Hüseyin Gazi ve tekkesi PDF

ANONİM BİR KAYNAĞIN IŞIĞINDA ŞAH İSMAİL’İN HAYATI VE ŞAHSİYETİ The life and personality of Shah Ismail in the light of an anonymous source PDF

BİR HALK SUFİ GRUBU OLARAK ÇELEBİLER The Chelebis as a public sufi group PDF

TÜRK DİASPORASININ SOSYO-POLİTİK BİR DEĞERLENDİRMESİ: AVUSTURYA INNSBRUCK HZ. ALİ CEMEVİ ÖRNEĞİ A socio-political assessment of the Turkish Diaspora: the example of Austria Innsbruck Hz. Ali Cemevi PDF

SÖZLÜKLERDE ALEVİ-BEKTAŞİ SÖZ VARLIĞI Alevi-Bektashi vocabulary in dictionary PDF

DUYURULAR

MAKALE ÇAĞRISI

MAKALE ÇAĞRISI

Alevilik-Bektaşilik ve Türk Kültürü araştırmalarına öncelik veren ve uluslararası bir yayın olan Ahmet Yesevi Dergisinin, 2024 yılı Haziran ayında yayımlanacak…

DEVAMINI OKU
AHMET YESEVİ DERGİSİ’NİN İKİNCİ SAYISININ KONUSU BELLİ OLDU

AHMET YESEVİ DERGİSİ’NİN İKİNCİ SAYISININ KONUSU BELLİ OLDU

Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarını başta olmak üzere Türk kültürü ile ilgili çalışmaların yayımlandığı Ahmet Yesevi Dergisi’nin ikinci sayısının Türk Kurtuluş…

DEVAMINI OKU
AHMET YESEVİ DERGİSİ’NİN İLK SAYISI YAYINA HAZIR

AHMET YESEVİ DERGİSİ’NİN İLK SAYISI YAYINA HAZIR

Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarını disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı amaçlayan Ahmet Yesevi Dergisi’nin ilk sayısı yayına hazır. Alevilik…

DEVAMINI OKU