Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Ahmet Yesevi Dergisi, Alevilik, Bektaşilik ve Türk kültürüyle ilgili çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli dergidir.

Ahmet Yesevi Dergisi, Alevi-Bektaşi adı altında toplanan Kızılbaş-Alevi, Babagân-Bektaşi, Çelebi-Bektaşi, ocaklar gibi oluşumları ayrı ayrı ele alıp incelemeyi esas almıştır. Türk dünyasının farklı coğrafyalarında geçmişten günümüze aktarılan kültür birikimi ile ilgili özgün araştırmalara yer vermek ve böylece Türk kültürüne hizmet etmek de derginin amaçlarındandır.

Aleviliği ve Bektaşiliği, başka inançların kavramlarıyla tanımlamak ve anlamaya çalışmak konuyla ilgili araştırmalarda geçmişten günümüze karşılaşılan önemli sorunlardan biridir. Aleviliği ve Bektaşiliği kendi kavramlarıyla anlamak ve bu kavramları Aleviliğin ve Bektaşiliğin bilgi ve anlam evreniyle tanımlamak geçmişte yapılan hataları tekrarlamamak için gereklidir.

Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarında bu oluşumların yazılı kaynaklarına çok az başvurulmuştur. Ahmet Yesevi Dergisi bu nedenle Aleviliğin ve Bektaşiliğin yazılı kaynaklarını günümüz Türkçesine aktaran çalışmalara yer vermeyi ve yapılan güncel çalışmalarda bu kaynaklara bağlı kalmayı önemsemektedir.

Alevilik ve Bektaşilik, başta ilahiyat olmak üzere sosyoloji, kültür tarihi, felsefe, müzikoloji, tarih, coğrafya, psikoloji, edebiyat, halk bilimi, dil bilimi, etnoloji, antropoloji gibi birçok alanın konusudur. Ahmet Yesevi Dergisi, disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı hedeflemektedir.

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

Mustafa ÖGE
PDF

HUSAYN GHAZI AND HIS LODGE IN HISTORICAL FRAMEWORK

Muhammet Fatih VERGİLİ
PDF

ANONİM BİR KAYNAĞIN IŞIĞINDA ŞAH İSMAİL’İN HAYATI VE ŞAHSİYETİ

Namiq MUSALI
PDF