BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

ÖZET

Babagan Bektaşiliği, Türk kültür tarihinde kendine özgü yazın türleriyle ön plana çıkan
tarikatlardan biridir. Tarikata intisap edilirken icra edilen ikrâr törenini anlatan ikrâr
erkânnâmeleri, Babagan Bektaşiliğinin kolektif belleğini ifade eden metinlerdir. Bu metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak, içeriklerini deşifre etmek ve bu suretle Bektaşilik
araştırmalarına katkı sunmak Türk akademisinin üzerine düşen ortak bir ödevdir. Babagan
Bektaşiliğinde mücerret (bekâr) ve müteehhil (evli) olanların ikrâr törenlerinde bazı küçük
farklılıklar vardır. Bu çalışma evliler için icra edilen bir ikrâr töreninin yer aldığı
erkânnâmeyi incelemektedir. Müte’ehhil Olan Canın İkrâr Aldığı Âvânda Göreceği Râh-ı Ehlullahın Şerhidir başlığını taşıyan erkânnâme, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığında Bektaşi Tarikatı adıyla, BEL_Yz_K0415 nolu demirbaş ve 297.75 BEK 1 yer numarasıyla kaydedilen bir mecmua içerisindedir. Çalışmamızda önce Müte’ehhil Olan Canın İkrâr
Aldığı Âvânda Göreceği Râh-ı Ehlullahın Şerhidir başlığını taşıyan erkânnâmenin kaynakları,
içerik analizi incelenmiş, sonra erkânın uygulanış biçimi açıklanmış, daha sonra metnin
çeviri yazısı yapılmış ve en sonunda metnin orijinali verilmiştir.

MAKALENİN TAMAMINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN——— İNDİR

Categories: Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir