Archives

BABAGÂN BEKTAŞİLİĞİNE AİT BİR MÜTE’EHHİL İKRAR ERKÂNNÂMESİ

ÖZET Babagan Bektaşiliği, Türk kültür tarihinde kendine özgü yazın türleriyle ön plana çıkan tarikatlardan biridir. Tarikata intisap edilirken icra edilen ikrâr törenini anlatan ikrâr erkânnâmeleri, Babagan Bektaşiliğinin kolektif belleğini ifade eden metinlerdir. Bu metinlerin günümüz Türkçesine aktarmak, içeriklerini deşifre etmek ve bu suretle Bektaşilik araştırmalarına katkı sunmak Türk akademisinin üzerine düşen ortak bir ödevdir. Babagan […]

Devamını Oku